Disclaimer

Disclaimer:

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website:


1. Outfits4events draagt er zorg voor om de inhoud van haar website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Outfits4events is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de van derden verkregen en op deze website vermelde informatie. Deze informatie is overgenomen van de desbetreffende organisatie en kan altijd zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Informeer altijd bij de betreffende organisatie of het evenement doorgaat voordat u op reis gaat;

2. Outfits4events heeft de gebruikte afbeelding bij de evenementen waarover zij informatie verstrekt te goeder trouw in bruikleen. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar mogelijke beeldrechten. Mocht u onverhoopt een afbeelding zien waarvan u aantoonbaar de rechten bezit en u wenst niet dat deze op de website getoond wordt, neemt u dan contact op via: [email protected] Outfits4events zal de betreffende afbeelding dan direct verwijderen;

3. Outfits4events staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is. De in deze website gebruikte foto's kunnen in werkelijkheid afwijken qua kleur en formaat. Outfits4events is niet aansprakelijk voor deze technische onvolkomenheden;

4. Outfits4events is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht door de website.

b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.

c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.

d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is Outfits4events gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. Outfits4events behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. Outfits4events behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. Outfits4events is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8. Outfits4events behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

10. Het is de bezoekers van onze website niet toegestaan om foto- of filmmateriaal van onze website te gebruiken zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. De gebruiker vrijwaart Outfits4events, de werknemers van Outfits4events, vertegenwoordigers, geassocieerden, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Overige informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer of de website, dan kunt u zich richten tot: [email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »